Mickes Internetverkstad

Mickes Internetverkstad driver projektet ”Västervik.Nu” som är en egenproducerad plattform med Västerviks Centrum som tema. Internetverkstad kan hjälpa dig med allt från den tekniska plattformen till att fota, filma, skriva och publicera. Webbteknik är ett av arbetsområdena. Webbsajter är som bilar – de mår bra av regelbunden service och underhåll. Du som redan har en sajt och tycker att den behöver en översyn kan få hjälp med felsökning och att åtgärda problem. Det kan vara saker som att att sajten känns långsam, att bilder visas skevt,  eller att rubrikerna borde ändras till ett läckrare teckensnitt. Behöver du en helt ny sajt så kan Mickes Internetverkstad hjälpa dig med det också.

Tel: [content field=”ftg_phone”][content field=”ftg_email”]

Besöksadress

[content field=”ftg_location_street_address”], [content field=”ftg_location_city”]

Postadress

[content field=”ftg_postal_address”][content field=”ftg_postal_zip”]  [content field=”ftg_postal_city”]

På webben
https://facebook.com/internetverkstad